Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

project

Ieder jaar gedurende ruim twee weken werken wij aan ons gezamenlijke project, samen met Kinderwoud, Meriant, Talant en cbs De Burcht. Ieder jaar hebben we een ander onderwerp en koppelen we, in samenspraak met de leerlingenraad, er een goed doel aan.
Vorig jaar was het thema 'Te land, ter zee en in de lucht'.
Alle klassen gingen erop uit, ontvingen interessante gasten en werkten aan het thema.

De projectweken worden altijd afgesloten met een tentoonstelling, waarop iedereen kan zien, wat we allemaal gedaan hebben die weken.