Nieuws

gratis logopedisch spreekuur op De Spil

7 november 2018

Dit spreekuur vindt plaats in de vergaderruimte naast de ingang van Het Slingertouw. De tijd is van 8.15 tot 9.00 uur. Het spreekuur vindt 1 keer in de maand plaats. De data worden hieronder vermeld. Het spreekuur bieden wij gratis aan en is bedoeld om al uw vragen te beantwoorden over logopedie. Hierbij kunt u denken aan vragen ten aanzien van uzelf of uw kind over mogelijke stoornissen zoals: slissen, een hese stem, stotteren, lispelen, een taalontwikkelingsachterstand, hyperventilatie, de ‘R’ wil maar niet lukken, enzovoort. Wij werken in dit kader nauw samen met de leerkrachten van de scholen en de groepsleiding van Kinderwoud. 

Wij zijn Logopedie is leuk.nl en in 2005 gestart met praktijken in Heerenveen. Momenteel zijn wij gevestigd in MFC de Spil op het Schoterplein 25. Met 3 collega’s, Henriette Kloosterman, Monica Smid en Nienke Zwart geven wij in Heerenveen invulling aan onze visie: op een positieve manier werken aan oplossingen voor cliënten ten aanzien van stoornissen waarbij logopedie op een leuke manier kan helpen. Bent u nieuwsgierig geworden, bel of mail dan gerust uw vraag of breng een bezoek aan onze website of het spreekuur. Wij helpen u graag!

Data in schooljaar 2018/2019:

20 november, 18 december, 15 januari, 12 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei en18 juni.                                              

Logopedie is leuk.nl
Tel:      0513-654355 
www.logopedieisleuk.nl
heerenveen@logopedieisleuk.nl

Deel deze pagina