Nieuw MR-lid gezocht!

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school. 
Hierbij kunt u denken aan zaken op het gebied van huisvesting, het personeelsbeleid,  de lesmethoden, de formatie, het schoolplan, de schoolgids, de communicatie met Ambion, de directeur en de achterban en nog veel meer.

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een oudergeleding, bestaande uit vier ouders en een teamgeleding bestaande uit vier leerkrachten. Gemiddeld vergadert de MR 7 keer per jaar.

Ziet u de MR volgend schooljaar wel als een uitdaging en wilt u zich opgeven, stuur dan een mail naar mr.slingertouw@ambion.nl
Vermeld daarbij uw eigen naam en de naam van uw kind(eren).
Wilt u meer informatie over de MR, dan kunt u altijd terecht bij één van de MR-leden.
Wie dit zijn, vindt u op onze MR-pagina op deze website.

Aanmelden kan t/m 31 mei