Oudertevredenheidspeiling: 8.17 voor onze school!

De peiling geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders onze school waarderen. OBS Het Slingertouw scoort gemiddeld 8,17. De waardering van de ouders is daarmee 0,57 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Kijk in de bijlage voor de uitkomsten.

Gerelateerde pagina's: