Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

de school

Onze school staat in de nieuwbouwwijk van Heerenveen en heeft een relatief korte geschiedenis. 
In augustus 2001 zijn we gestart met 12 leerlingen in een tijdelijk gebouw. Nu, ruim zestien jaar later, heeft de school bijna 375 leerlingen die zijn verdeeld over 16 groepen en hebben we sinds 1 juli 2009 ons nieuwe gebouw betrokken: de multifunctionele accomodatie "De Spil" in het hart van onze wijk Skoatterwâld. 
We delen de ruimte in het gebouw met de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal van Kinderwoud (stichting voor kinderopvang en peuterspeelzalen) en “De Burcht”, een school voor christelijk onderwijs. Centraal in deze samenwerking staat dat we willen profiteren van het uitgangspunt dat mensen samen meer kunnen dan alleen en dat je, met respect voor ieders identiteit, een aantal activiteiten samen kunt doen.
Samenwerking met andere instellingen die in de wijk actief zijn of worden, zoals stichting Talant (zorg voor verstandelijk gehandicapte cliënten) en stichting Moerborch (zorg voor ouderen) bouwen we steeds verder uit en dat hoort ook bij de gedachte van onze Brede Wijkschool, waarbij de nadruk ligt op “de ontmoeting”.

Onze school geeft vorm aan adaptief onderwijs. Bij ons is het belangrijk dat we de kinderen ook begeleiden in het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden. We werken daarom in een omgeving waar kinderen vaardigheden kunnen oefenen en leren. Een school waar je je thuis voelt Een school met echte aandacht voor kinderen, ouders en personeel. Een school waar onderwijs afgestemd wordt op de mogelijkheden van ieder kind.

 Een school waar we werken, spelen en vieren: niet apart...maar samen!