Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

vakanties en vrije dagen

Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

vrijdag 27 april t/m 13 mei 2018
vrijdag 27 april 2018 (in meivakantie)
vrijdag 5 mei 2018 (in meivakantie)
donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018 (in meivakantie)
maandag 21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018

Vrije dagen rest van dit schooljaar
vrijdag 13 april 2018.
vrijdag 22 juni 2018.

Mochten er wijzigingen of toevoegingen komen, zult u hierover tijdig geïnformeerd worden.

Vakantierooster 2018-2019 (volgend schooljaar)

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
(incl. Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
19 april 2019 t/m 5 mei 2019

30 mei 2019 en 31 mei 2019
9 juni 2019 t/m 10 juni 2019
13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019


Overige vrije dagen 2018-2019 (voor zover bekend)
Donderdag 18-10-2018
Vrijdag 19-10-2018
De overige, extra, vrije dagen voor het volgende schooljaar zijn op dit moment nog niet bekend.

 Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden

Een directeur van een school kan in bepaalde gevallen ouders toestemming verlenen om een kind van school te houden, te weten:

  • bij ernstige ziekte van ouders
  • bij overlijdensgevallen
  • bij andere gewichtige omstandig-
         heden, bijv. huwelijk, jubileum

Het maximum aantal dagen dat een directeur voor dergelijke gevallen vrij mag geven, is tien dagen per jaar. Tot de bovengenoemde gewichtige omstandigheden behoort niet de vakantie van de ouders. De ouders dienen rekening te houden met de bestaande schoolvakantieregeling. Artikel 11 lid f van de Leerplichtwet bepaalt dat alleen verlof kan worden verleend, indien een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Met specifieke aard van het beroep wordt bedoeld seizoengebonden bedrijven als bijv. de agrarische sector of de horeca.

Een eventueel verzoek om verlof dient twee weken van tevoren schriftelijk te worden ingediend. In de meeste gevallen zal een werkgeversverklaring moeten worden bijgevoegd. De ouders krijgen schriftelijk bericht of toestemming wordt verleend. In alle gevallen, waarin de ouders het bovenstaande niet in acht nemen, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Vrijstelling van lesuren gebeurt op grond van wettelijke voorschriften en na goedkeuring van het schoolbestuur.
Klik onderaan de pagina op de link om een verlofformulier te downloaden.

 

 


Gerelateerde documenten: