Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 t/m 29 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari t/m 4 maart 2018
30 maart 2018
maandag 2 april 2018
vrijdag 27 april t/m 13 mei 2018
vrijdag 27 april 2018 (in meivakantie)
vrijdag 5 mei 2018 (in meivakantie)
donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018 (in meivakantie)
maandag 21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018

Vrije dagen
Een aantal extra vrije dagen zijn al bekend, te weten:
donderdag en vrijdag 19 en 20 oktober 2017.
maandag 13 november 2017
vrijdagmiddag, vanaf 12 uur, 22 december 2017.
vrijdag 9 februari 2018.
vrijdag 23 februari 2018.
vrijdag 13 april 2018.
vrijdag 22 juni 2018.

Mochten er wijzigingen of toevoegingen komen, zult u hierover tijdig geïnformeerd worden.

 Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden

Een directeur van een school kan in bepaalde gevallen ouders toestemming verlenen om een kind van school te houden, te weten:

  • bij ernstige ziekte van ouders
  • bij overlijdensgevallen
  • bij andere gewichtige omstandig-
         heden, bijv. huwelijk, jubileum

Het maximum aantal dagen dat een directeur voor dergelijke gevallen vrij mag geven, is tien dagen per jaar. Tot de bovengenoemde gewichtige omstandigheden behoort niet de vakantie van de ouders. De ouders dienen rekening te houden met de bestaande schoolvakantieregeling. Artikel 11 lid f van de Leerplichtwet bepaalt dat alleen verlof kan worden verleend, indien een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Met specifieke aard van het beroep wordt bedoeld seizoengebonden bedrijven als bijv. de agrarische sector of de horeca.

Een eventueel verzoek om verlof dient twee weken van tevoren schriftelijk te worden ingediend. In de meeste gevallen zal een werkgeversverklaring moeten worden bijgevoegd. De ouders krijgen schriftelijk bericht of toestemming wordt verleend. In alle gevallen, waarin de ouders het bovenstaande niet in acht nemen, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Vrijstelling van lesuren gebeurt op grond van wettelijke voorschriften en na goedkeuring van het schoolbestuur.
Klik onderaan de pagina op de link om een verlofformulier te downloaden.

 

 


Gerelateerde documenten: