Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
(incl. Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
19 april 2019 t/m 5 mei 2019

30 mei 2019 en 31 mei 2019
9 juni 2019 t/m 10 juni 2019
13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019


Overige vrije dagen 2018-2019
Woensdag 03-10-2018
Donderdag 18-10-2018
Vrijdag 19-10-2018
Maandag 19-11-2018
Maandag 04-02-2019
Vrijdag 15-02-2019
Woensdag 10-04-2019
Vrijdag 21-06-2019

Vrije middag
Vrijdag 21 december 2018: vanaf 12 uur alle kinderen vrij

Calamiteitendag
Vrijdag 12 juli 2019 is een calamiteitendag. Als er gedurende het schooljaar sprake is geweest van een calamiteit, waarvoor extra vrij is gegeven (bijv. bij een Elfstedentocht) dan zal deze vrije dag ter compensatie omgezet worden in een lesdag. Als dit niet het geval is geweest, zijn de kinderen deze dag vrij.

 Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden

Een directeur van een school kan in bepaalde gevallen ouders toestemming verlenen om een kind van school te houden, te weten:

  • bij ernstige ziekte van ouders
  • bij overlijdensgevallen
  • bij andere gewichtige omstandig-
         heden, bijv. huwelijk, jubileum

Het maximum aantal dagen dat een directeur voor dergelijke gevallen vrij mag geven, is tien dagen per jaar. Tot de bovengenoemde gewichtige omstandigheden behoort niet de vakantie van de ouders. De ouders dienen rekening te houden met de bestaande schoolvakantieregeling. Artikel 11 lid f van de Leerplichtwet bepaalt dat alleen verlof kan worden verleend, indien een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Met specifieke aard van het beroep wordt bedoeld seizoengebonden bedrijven als bijv. de agrarische sector of de horeca.

Een eventueel verzoek om verlof dient twee weken van tevoren schriftelijk te worden ingediend. In de meeste gevallen zal een werkgeversverklaring moeten worden bijgevoegd. De ouders krijgen schriftelijk bericht of toestemming wordt verleend. In alle gevallen, waarin de ouders het bovenstaande niet in acht nemen, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Vrijstelling van lesuren gebeurt op grond van wettelijke voorschriften en na goedkeuring van het schoolbestuur.
Klik onderaan de pagina op de link om een verlofformulier te downloaden.

 

 


Gerelateerde documenten: