Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén lid van de MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling van de MR schooljaar 2017-2018:

oudergeleding:
Eric Hoefman (voorzitter)
Ronald Krikke
Maartje Landsman
Mirjam Spagnoletti
teamgeleding:
Christa Bos
Marit Stuiver
Karin Tigchelaar
Monique de WIt


Achterste rij v.l.n.r.: Mirjam Spagnoletti, Marit Stuiver, Christa Bos, Eric Hoefman

Voorste rij v.l.n.r.: Maartje Landsman, Monique de Wit, Karin Tigchelaar, Ronald Krikke

Namens onze MR zit Femke van der Linden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Basis.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@debasis.frl

vergaderdata schooljaar 2017-2018

De vergaderingen dit schooljaar zijn op dinsdag 19 september 2017, dinsdag 17 oktober 2017 (zakelijke ouderavond), dinsdag 14 november 2017, woensdag 17 januari 2018, maandag 12 maart 2018, maandag 16 april 2018, woensdag 20 juni 2018

Kijk een week voor de vergadering onderaan deze pagina voor de agenda.
Het verslag van de vergaderingen vindt u, nadat ze zijn vastgesteld, ook onderaan deze pagina. 


Website GMR

De GMR heeft haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. Ook alle vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen, vastgestelde notities van De Basis van de afgelopen drie jaar en het tijdschrift MR-actueel zijn er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.


Gerelateerde documenten: