Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén lid van de MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling van de MR schooljaar 2018-2019:

oudergeleding:
Eric Hoefman (voorzitter)
vacature
Maartje Landsman
Mirjam Spagnoletti
teamgeleding:
Feline Dijk
Marit Stuiver
Monique de Wit
Sharita Zuurman


Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Basis.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@debasis.frl

vergaderdata schooljaar 2018-2019

De vergaderingen dit schooljaar zijn op 20 september, 16 oktober (zakelijke ouderavond), 29 november 2018.
16 januari, 11 maart, 15 april en 19 juni 2019.


Website GMR

De GMR heeft haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. Ook alle vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen, vastgestelde notities van De Basis van de afgelopen drie jaar en het tijdschrift MR-actueel zijn er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.


Gerelateerde documenten: