Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

werkgroep hoofdluis

Hoofdluis: hoofdzaak

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. 
Wij hopen dat het thema hoofdluis uit de taboesfeer komt door de aanwezigheid en de activiteiten van de werkgroep hoofdluis, die geassisteerd wordt door het team luizencontrole (bestaande uit ouders).

Samen met u wil de werkgroep een actief beleid voeren:

- ouders en kinderen regelmatig over hoofdluis informeren.

- regelmatig de hoofden van de kinderen controleren door het “team luizencontrole”.
In ieder geval in de week na iedere schoolvakantie en indien nodig twee weken later nogmaals. 
Wij hopen zo een epidemie te voorkomen.

- informatie verstrekken over de behandeling en de na-controle van de behandeling.

Als een groep gecontroleerd is, wordt de leerkracht op de hoogte gebracht van het resultaat. Er wordt aan de leerlingen geen melding gemaakt over het al dan niet voorkomen van luizen en/of neten bij zichzelf of andere klasgenoten. De leerkracht neemt contact op met de ouders van de leerling met hoofdluis.

De leerkracht vraagt de klasse!ouders een algemene brief via de mail naar alle ouders v

an de groep te sturen. Hierin staat informatie over behandeling van luizen en een verwijzing naar de site van het landelijk steunpunt hoofdluis. (http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl)

De leerkracht is aanspreekpunt, deze brengt de ouder ook op de hoogte en onderhoudt contact met de ouder tot de na-controle positief is. Ouders kunnen altijd informatie inwinnen bij de werkgroep hoofdluis.
Als er tussendoor een kind is met hoofdluis (ontdekt door de ouders), geeft de leerkracht dit door aan de werkgroep, deze geeft zo snel mogelijk de algemene brief mee alle leerlingen van de groep. Het is de taak van alle ouders om de kinderen dan meteen te controleren en eventueel te behandelen.

Op Het Slingertouw heeft elk kind een luizencape (te bestellen via de groepsleerkracht, kosten €10,-) Handschoenen, mutsen en sjaals worden ’s winters ook onder deze luizencapes opgeborgen.

Door een goede communicatie tussen het team luizencontrole, de werkgroep hoofdluis, ouders/verzorgers en leerkrachten kan met behulp van een goede voorlichting, tips en aanmoediging bij de behandeling een hoop narigheid worden voorkomen. 
Ouders kunnen altijd een beroep doen op de expertise van de werkgroep hoofdluis.

Hanneke Elshout (hanneke_elshout@hotmail.com)

 


Gerelateerde documenten: