Nieuw MR-lid bekend

Drie ouders hadden zich opgegeven op de oproep van onze MR in het ouderportaal voor een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.
Omdat er maar één vacature was, waren er verkiezingen nodig. Na het tellen van de stemmen bleek Jelske van der Veen de meeste stemmen te hebben en daarmee wordt zij het nieuwe MR-lid voor de komende drie jaar.
De MR feliciteert haar van harte met deze benoeming en verwelkomt haar van harte.