Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén afgevaardigde namens onze MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

De samenstelling van de MR:

oudergeleding:
Mark Hoefman (voorz.)
Suzanne Balk
Leontine Demirci
Marianne Sijpersma

teamgeleding:
Sharita Zuurman (secr.)
Feline Dijk
Petra Klijnstra
Monique de Wit

Namens onze MR zit Jasper van Zellingen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Ambion.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@ambion.nl

Vergaderdata
De vergaderingen in 2020-2021 zijn op woensdag 16 september, donderdag 26 november 2020, maandag 18 januari, donderdag 11 maart, dinsdag 20 april en dinsdag 15 juni 2021.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook het tijdschrift MR-actueel is er te lezen. Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde pagina's: