Organisatie

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén afgevaardigde namens onze MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling van de MR:

oudergeleding:
Mark Hoefman (voorz.)
Suzanne Balk
Leontine Demirci
Mirjam Spagnoletti

teamgeleding:
Sharita Zuurman (secr.)
Feline Dijk
Petra Klijnstra
Monique de Wit

Namens onze MR zit Jasper van Zellingen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Basis.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@debasis.frl

Vergaderdata
De vergaderingen in 2019-2020 zijn op woensdag 18 september, dinsdag 15 oktober (zakelijke ouderavond), donderdag 28 november 2019, maandag 20 januari, dinsdag 10 maart, dinsdag 21 april en dinsdag 9 juni 2020.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina