Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén afgevaardigde namens onze MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

De samenstelling van de MR:

oudergeleding:
Suzanne Balk (voorzitter)
Daniël Reekers
Marianne Sijpersma
Jelske van der Veen

teamgeleding:
Feline Dijk
Petra Klijnstra (secr.)
Monique de Wit
Tonny Zwierink

De vertegenwoordiger namens onze MR in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Ambion is Monique de Wit/Petra Klijnstra.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@ambion.nl

Vergaderdata
De vergaderingen in 2022-2023 zijn op donderdag 15 september 2022, woensdag 30 november 2022, woensdag 18 januari 2023, maandag 13 maart 2023, dinsdag 18 april 2023, maandag 19 juni 2023.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde pagina's: