Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén afgevaardigde namens onze MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

De samenstelling van de MR:

oudergeleding:
Daniël Reekers, voorzitter
Gerwin van der Laan, vicevoorzitter
Wendy Livsey
Jelske van der Veen

teamgeleding:
Feline Dijk, GMR
Petra Klijnstra, secretariaat
Monique de Wit
Tonny Zwierink

De vertegenwoordiger namens onze MR in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Ambion is Feline Dijk.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@ambion.nl

Vergaderdata
De vergaderingen in 2023-2024 zijn op donderdag 21 september 2023, donderdag 30 november 2023, woensdag 24 januari 2024, dinsdag 26 maart 2024, dinsdag 21 mei 2024, maandag 1 juli 2024.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Klik hier voor de website van de GMR.

gerelateerde pagina's: