Organisatie

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. De MR geeft advies en stemt in beleidsmatige aangelegenheden, o.a. op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en bespreekt dit eventueel met de directeur, de achterban of het bestuur van de school.
Eén afgevaardigde namens onze MR is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling van de MR schooljaar 2018-2019:

oudergeleding:
Eric Hoefman (voorz.)
Mark Hoefman
Maartje Landsman
Mirjam Spagnoletti
teamgeleding:
Feline Dijk
Marit Stuiver (secr.)
Monique de Wit
Sharita Zuurman

Namens onze MR zit Jasper van Zellingen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Basis.

De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. 

U kunt zich aanmelden voor een vergadering via onderstaand e-mailadres.
Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of suggesties dan kunt u ons via de mail of via de leerkracht bereiken.
Ons e-mailadres is mr.slingertouw@debasis.frl

Vergaderdata
De vergaderingen dit schooljaar zijn op donderdag 20 september 2018, dinsdag 16 oktober 2018 (zakelijke ouderavond), donderdag 29 november 2018, woensdag 16 januari 2019, maandag 11 maart 2019, maandag 13 mei 2019, woensdag 19 juni 2019

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina