Missie en visie

“Wij bieden de kinderen boeiend onderwijs door samen 
toekomstgericht te spelen, leren en ontwikkelen”

We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, door samen werken, samen leren en samen leven.

  • Wij bieden kwalitatief onderwijs in een vertrouwde leeromgeving en bereiden de kinderen voor op een toekomstige maatschappij waarin ze positief kritisch kunnen functioneren.
  • Vanuit vertrouwen en positieve betrokkenheid leren we kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling.
  • Onze school kent een open cultuur waarbij ouders, team, omgeving en kinderen samen werken, leren en leven.
  • Vanuit veiligheid en welbevinden werken leerkrachten samen en leren ze van elkaar. Binnen een open professionele cultuur werkt iedere leerkracht aan zijn eigen ontwikkeling.

 

Gerelateerde documenten: