Onze School

Missie en visie

Hogere opbrengsten door Boeiend Onderwijs
Bij ons op school staat Boeiend Onderwijs centraal.
We willen de kinderen onderwijs bieden passend bij deze tijd, en bereiden ze daarmee voor op de toekomst.
Door te werken met Boeiend Onderwijs kunnen we een bijdrage leveren aan leren voor het leven.
Boeiend Onderwijs is gebaseerd op vijf disciplines:

  • Gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
  • Persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene
  • Systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar
  • Mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen
  • Teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar. Dit geldt voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten.

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand.
Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.

Deel deze pagina