Opleidingsschool

Naast onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar hebben wij ook het officieel predicaat van een erkend leerbedrijf en academische basisschool.

Dat betekent dat wij in onze dagelijkse praktijk studenten van het MBO begeleiden bij hun studie en leren in de praktijk. Het betreft hier voornamelijk studenten die opgeleid worden tot onderwijsassistent. 

Sinds 2015 zijn we opleidingsschool voor studenten die opgeleid worden voor het leraarsvak. Hierbij is een samenwerking aangegaan tussen obs Het Slingertouw en de Pabo NHL.

Op onze school worden studenten begeleid door een Opleider in de School. Dit is een leerkracht die zich heeft geprofessionaliseerd in het begeleiden van (PABO)-studenten. Voor onze school is dit juf Monique de Wit. 

De komst van studenten brengt in de school een natuurlijke beweging op gang die vernieuwing stimuleert en de professionalisering bevordert. Leerkrachten en leerlingen profiteren daarvan. Naast de leerkracht kunnen ook de studenten onze leerlingen extra ondersteuning geven. Zo zijn er wat ‘extra handen’ in de groep. De studenten binnen de opleidingsschool functioneren als een zgn. leergroep. Onder begeleiding van de Opleider in de School en een docent van de Pabo kunnen binnen de leergroep diverse thema’s worden besproken en zullen de studenten ook gemeenschappelijke activiteiten kunnen doen ten behoeve van de school, De doelstelling van de leergroep is het uitwisselen van ervaringen m.b.t. de persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de stage. 

 

gerelateerde pagina's: