Plus (Kea) klas

Kea Klas?
De leerlingen van de Kea Klas hebben zelf de naam bedacht. Een Kea is een heel slimme en nieuwsgierige papegaai (van nature al erg nieuwsgierige dieren!).
 
Voor wie is de Kea Klas?
Leerlingen met een specifieke zorgbehoefte komen in aanmerking om naar de Kea Klas te gaan. Die zorgbehoefte komt in dit geval voort uit kenmerken van hoogbegaafdheid. Wij bieden deze leerlingen, die in de klas op dit gebied te weinig aandacht kunnen krijgen, een specifiek aanbod in een gepaste context. De leerlingen worden begeleid door een specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid. Naast het aanbod in de Kea Klas krijgen deze leerlingen onderwijs op maat in de eigen groep. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.
 
Doel van de Kea Klas
We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd. Portfolioleren in de Kea Klas ondersteunt de kinderen bij het leren leren (transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkeling van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau (R.J. Sternberg).
 
In de Kea Klas krijgen de leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarop kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid.)
 
Aanbod
In de Kea Klas:
-       Ontmoeten en werken leerlingen samen met leerlingen met dezelfde zorgbehoeften.
-       Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling
-       Is aandacht voor gespreks- en studievaardigheden
-       Wordt gewerkt aan door de ouders en het kind opgestelde leerdoelen
-       Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken (mindset)
-       Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren).

Procedure
De Kea Klas komt één keer per week een dagdeel bij elkaar. De leerlingen komen uit de groepen 4 t/m 8 en worden vooraf gescreend met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld protocol. Er wordt gewerkt in zorgblokken van een half jaar. Aan het eind van een blok wordt beoordeeld of de deelname aan de Kea Klas nog een vervolg krijgt in het volgende blok. Gezien onze ervaring zijn de meeste leerlingen na een aantal zorgblokken in staat om gewoon weer mee te draaien in hun leeftijdsgroep.