Oudervereniging

De oudervereniging organiseert, ondersteunt en enthousiasmeert bij activiteiten op school!

Bovenstaande foto van links naar rechts: Janet Wijngaarden, Baukje Falkena, Jos Bodewes, Marissa van Berkel, Alma Slijepcevic, Anke Huitema-Bakker, Elien de Graaf, Jannie Oosterwoud, Esther van Zellingen-Weijters, Diana Potma-Souza, Heleen Nieuwenhuis-Engels, Carolien Peenstra, Siemen de Roo, Noor de Lange en Diane van de Lindt.
Zittende leden welke niet op de foto staan: Stevanija Zecevic-llic en Anca Sabadis

Wij stellen ons hieronder graag aan u voor en lichten de taken van de OV toe:

Samenstelling
In de oudervereniging hebben zestien ouders en twee leerkrachten zitting.

Namens de ouders
Voorzitter: Alma Slijepcevic
Penningmeester: Baukje Falkena
Secretariaat: Esther van Zellingen-Weijters

Leden
Marissa van Berkel, Jos Bodewes, Ellen de Graaf, Anke Huitema-Bakker. Heleen Nieuwenhuis-Engels, Diana Potma-Souza, Noor de Lange, Diane van de Lindt, Carolien Peenstra, Siemen de Roo, Anca Sabadis, Janet Wijngaarden en Stevanija Zecevic-llic.

Namens het team
Jannie Oosterwoud en Janet Wijngaarden.

Taken van de oudervereniging
De oudervereniging vergadert 10 keer per jaar in een frequentie van 1 keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Een ieder die belangstelling heeft, kan een vergadering bijwonen. Op de agenda van het ouderportaal en op deze website kunt u zien wanneer de vergaderingen plaats vinden. De ouderverenigingsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school. Een andere taak van de oudervereniging is het beheren en goed besteden van het schoolfonds. Met uw vrijwillige bijdrage zijn wij in staat om veel activiteiten te realiseren. Gedurende het schooljaar communiceren wij via het ouderportaal en Facebookpagina welke activiteiten er gedaan zijn en waar het geld aan besteed wordt.

Activiteiten, o.a.
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Schoolfotograaf
Avondvierdaagse
Schooltoernooien waaronder basketbal, voetbal, korfbal, survival
Sportdag
Uitslingerdag

Schoolfonds
Eenmaal per jaar krijgen de ouders/verzorgers een factuur met een begeleidende brief waarin door de oudervereniging wordt verzocht een vrijwillige bijdrage te geven aan het schoolfonds. Het geld wordt gebruikt voor de diverse activiteiten (zie boven) en zaken als leesboeken, speelgoed, muziekinstrumenten, muziekinstallatie en schoolshirts. We gaan ervan uit dat ouders aan dit fonds een bijdrage willen leveren van minimaal Є 35,- per leerling. Een grotere bijdrage staat een ieder vrij om bij te dragen. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL07 RABO 0348 3458 44 t.n.v. Oudervereniging obs het Slingertouw te Heerenveen.

Zakelijke ouderavond
Ieder jaar in oktober legt de OV samen met de MR, verantwoording af over het afgelopen jaar. Alle ouders krijgen dan de verslagen en begrotingen van OV en MR toegestuurd.

Contact
Heeft u nog vragen, opmerkingen, ideeën of wilt u uw hulp aanbieden?
Dan horen wij het graag!
Contact met de oudervereniging via ovslingertouw@gmail.com of spreek direct een ouder aan.

Gerelateerde pagina's: