Zorg

De zorgstructuur op Het Slingertouw

Op onze school richten we het onderwijs in volgens de principes van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wil zeggen dat het dagelijks onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Alle kinderen zijn verschillend. De één werkt snel en heeft nieuwe dingen snel door. Een ander doet daar wat langer over of moet wat meer met materialen oefenen voordat een bepaalde vaardigheid helemaal onder de knie is.

Ook verschillen kinderen wat betreft hun interesse. Er zijn kinderen die helemaal opgaan in een leesboek, terwijl er ook kinderen zijn die veel praktischer zijn ingesteld en liever wat meer met de handen bezig zijn en op die wijze de wereld om hen heen ontdekken.

Binnen ons onderwijs proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dat vraagt van de leerkracht een groot organisatietalent, maar zeker ook een goede kijk op wat kinderen kunnen en kennen.
Hierbij gaan we uit van de drie basisbehoeften; competentie, autonomie en relatie.

Omdat de ontwikkeling van leerlingen verschillend verloopt, wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de, voor hen, verschillende pedagogische en didactische behoeften. Dit betekent dat er aan de individuele behoeften van leerlingen zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt. Het einddoel van de zorg verschilt dan ook en is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling.
We streven ernaar dat de leerkrachten gedifferentieerde zorg kunnen bieden aan de leerlingen, waarmee een zo goed mogelijke onderwijsopbrengst behaald wordt. Hierbij speelt de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling een cruciale rol. 
De leerkracht is de spil van de integrale leerlingenzorg, er wordt preventieve zorg geboden en planmatig gewerkt. De intern begeleider coördineert de zorgstructuur op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. 

In de bijlage kunt u meer lezen over onze zorgstructuur.

gerelateerde pagina's: