Onze School

Rapportfolio

Mijn Rapportfolio                                                     

Onderwijs verandert voortdurend en ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Er ontstaat steeds meer de behoefte om niet alleen de resultaten zichtbaar te maken, maar vooral ook de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Een goed inzicht in het ontwikkelingsproces zorgt er voor dat gepersonaliseerd onderwijs binnen handbereik komt.
Dit is de reden waarom wij met ingang van het schooljaar 2018-2019 gebruik gaan maken van het online programma ‘Mijn Rapportfolio’.
 
We gaan hierbij uit van de relatie kind-leerkracht-ouder:
 
Kind
Ieder kind heeft een persoonlijke startpagina. Deze pagina kan door het kind zelf worden ingevuld, hetgeen de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot.
Dit ben ik, Hier werk ik aan en Hier ben ik trots op zijn de onderdelen. In de hogere groepen kan het kind zelf al veel invullen. In de lagere groepen kan het kind samen met de leerkracht invulling geven aan de startpagina.
 
Leerkracht
Iedere leerkracht kan de ontwikkelingen van het kind volgen. Het is voor de leerkracht eenvoudig om gegevens in te voeren en de brede ontwikkeling van elk kind te volgen.
 
Ouder
MijnRapportfolio biedt ook aan ouders de mogelijkheid om mee te kijken met de ontwikkelingen van hun kind. Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om de ontwikkeling van hun kind te volgen. Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid vergroot.

Onderdelen
Op de startpagina wordt het kind gepresenteerd aan de hand van drie onderdelen:

Dit ben ik
Een foto, zelfportret of filmpje van het kind aangevuld met een aantal tekstvakken ingevuld door de leerkracht en een aantal tekstvakken ingevuld door het kind zelf (vanaf een vooraf ingesteld leerjaar). Het aantal vakken, en door wie de vakken worden ingevuld is een keuze van de school.
Hier werk ik aan
Ontwikkelpunten die het kind (in samenspraak met de leerkracht) kan bijhouden. Het kind geeft aan waar hij of zij aan werkt. De leerkracht kan deze ontwikkelpunten bekijken en voorzien van feedback.
Hier ben ik trots op
Een collage van een aantal foto’s uit het onderdeel Talenten waar het kind zelf het meest trots op is.
 
Naast de bovengenoemde onderdelen worden ook de doelen van IPC beschreven.

Kijk voor meer informatie op de website Mijn Rapportfolio.
 

Deel deze pagina