Ons Team

We hebben een dynamisch, enthousiast team met hart voor onze kinderen. 
Kijk hieronder voor de namen van de teamleden en hun functie op school.

Keimpe Strikwerda

directeur

Monique de Wit

adjunct-directeur, opleider in de school

Bashir Ahmed Omar

conciërge

Tjeerd Andries Andringa

leerkracht groep 3a en 3b en 5b

Sytske Anema

leerkracht groep 7b

Karola van Bergen

leerkracht groep 8b

Antje Boerkamp

leerkracht groep 1b (Eekhoorns)

Dita de Bos

leerkrachtondersteuner

Christa Bos

leerkracht groep 2a (Vossen)

Ashley Bosch

leerkracht groep 2b (Herten)

Marsha Broekstra

leerkracht groep 5a

Hugo de Bruin

leerkracht groep 7b

Steffen Bruinsma

leerkracht groep 7a, ICT-coördinator

Feline Dijk

leerkracht groep 1a (Uilen)

Mirjan Halma

leerkracht groep 2a (Vossen)

Marije Haringa

leerkracht groep 5b

Ilona Hoeksma

leerkracht groep 4a

Kristie Hoeksma

leerkracht groep 5c, leerkracht van de Keaklas

Alied Huisinga

administratie

Lyanca de Jong

leerkracht groep 7b, IPC-contactpersoon

Petra Klijnstra

leerkracht groep 3b

Angela Leemeijer

intern begeleider

Anne Marije Methorst

leerkracht groep 2b (Herten)

Dirk van der Meulen

Annemarije van der Molen

leerkracht groep 6b, bouwcoördinator

Jannie Oosterwoud

leerkracht groep 2b (Herten), bouwcoördinator

Alinda de Ree

leerkracht groep 1b (Eekhoorns)

Evelien Silvius

intern begeleider

Marit Stuiver

leerkracht groep 6a, leerkracht van de Keaklas

Karlijn van der Toolen

leerkracht groep 5c

Linda van der Veen

leerkracht groep 6a, IPC-contactpersoon

Pieter Vermaning

leerkracht groep 6b

Fardou de Vries

leerkracht groep 3a

Menco van der Weg

vakleerkracht gymnastiek, combinatiefunctionaris sport

Karin Weitenberg

leerkracht groep 7a

Anneke Wiersma

leerkracht groep 4b, bouwcoördinator

Simone Zijlstra

leerkracht groep 1c (Egels)

Sharita Zuurman

leerkracht groep 8a en 8b

Tonny Zwierink

leerkracht groep 8a