Ons Team

We hebben een dynamisch, enthousiast team
met hart voor onze kinderen.
Kijk hieronder voor de namen van de teamleden
en hun functie op school.

Keimpe Strikwerda

directeur

Femke van der Linden

intern begeleider, adjunct-directeur

Bashir Ahmed Omar

conciërge

Tjeerd Andries Andringa

LIO-stagiare groep 6b

Karola van Bergen

leerkracht groep 8b

Dita de Bos

Christa Bos

leerkracht groep 1b (Eekhoorns)

Ashley Bosch

leerkracht groep 2a (Herten)

Marsha Broekstra

leerkracht groep 3c

Hugo de Bruin

extra leerkracht in de groepen 3 t/m 8

Steffen Bruinsma

leerkracht groep 7b, ICT-coördinator

Feline Dijk

leerkracht groep 1a (Uilen)

Mirjan Halma

leerkracht groep 2b (Vossen)

Marije Haringa

leerkracht groep 3a en groep 5a

Ilona Hoeksma

leerkracht groep 4b

Kristie Hoeksma

leerkracht groep 4a

Alied Huisinga

administratie

Lyanca de Jong

leerkracht groep 7a, IPC-contactpersoon

Petra Klijnstra

leerkracht groep 3a en groep 5a

Angela Leemeijer

leerkracht groep 1b (Eekhoorns) en intern begeleider

Annemarije van der Molen

leerkracht groep 5a

Jannie Oosterwoud

leerkracht groep 2a (Herten), bouwcoördinator

Alinda de Ree

leerkracht groep 2b (Vossen)

Marit Stuiver

leerkracht groep 6a, leerkracht van de Keaklas

Linda van der Veen

leerkracht groep 6a, IPC-contactpersoon

Pieter Vermaning

leerkracht groep 6b

Fardou de Vries

leerkracht groep 3b

Menco van der Weg

vakleerkracht gymnastiek, combinatiefunctionaris sport

Karin Weitenberg

leerkracht groep 3c, bouwcoördinator

Anneke Wiersma

leerkracht groep 4a en 4b

Monique de Wit

leerkracht groep 8b, bovenbouwcoördinator, opleider in de school

Simone Zijlstra

LIO-stagiare groep 2a (Herten)

Sharita Zuurman

leerkracht groep 5b

Tonny Zwierink

leerkracht groep 8a