ouderavond dinsdag 5 april groot succes

Marike Berkhuysen was de spreekster deze avond en hield een boeiend betoog het met over opvoeden. 

De aanwezige ouders hebben genoten. Voor herhaling vatbaar!

Citaat uit haar website:
"Steeds meer ouders staan in de omgang met hun kind kritisch ten opzichte van hun eigen doen en laten als het gaat om het herhaald waarschuwen, preken, dreigen, herinneren, straffen en belonen of boos worden. Het werkt niet meer. Niet alleen blijven de gewenste effecten bij de kinderen uit,  ouders van nu komen vooral ook met zichzelf in de knoop. Met een interactie-structuur die schuurt aan manipulatie wéten veel ouders dat ze niet de moeder of vader zijn die ze willen zijn. Dat gaat wringen in je innerlijk.
Hoe graag ouders er ook naar verlangen het in de dagelijkse praktijk anders te doen, op eigen inzet en kracht een interactie-structuur met je kind omwentelen blijkt vaak lastiger dan gedacht. Ten eerste omdat ze een helder raamwerk missen met toetsbare ankerpunten om zo’n proces te doorlopen. Ten tweede maken geconditioneerde opvattingen, ingeslepen patronen en vooral onverwerkte emoties het soms moeilijk om dáádwerkelijk je koers te wijzigen".