Angela Leemeijer

“Ik word echt enthousiast van het team waarin ik werk. Een groep enthousiaste, gedreven mensen, die hart hebben voor de leerlingen en Het Slingertouw in het algemeen. Samen denken we na over nieuwe manieren om ons onderwijs invulling te geven en ons als team te ontwikkelen. De invoering van IPC is hier een goed voorbeeld van. Maar naast IPC doen wij op Het Slingertouw ontzettend veel andere activiteiten voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen. De inzet van en samenwerking met ouders waarderen wij daarbij zeer. Sowieso vind ik het contact met ouders van groot belang. We hebben een gezamenlijk streven: we willen dat de kinderen zich happy voelen op school en zich van hieruit zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Daar heb je elkaar voor nodig.”  

“Ik vind het belangrijk om leerlingen vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om goed in de maatschappij van tegenwoordig te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren, kritisch en probleemoplossend denken, creativiteit, ICT vaardigheden en mediawijsheid. Deze dingen zijn wat mij betreft minstens zo belangrijk als rekenen en taal. Met de invoering van de moderne Apple leeromgeving hebben we een extra tool in handen om hier invulling aan te geven. Iedere leerling heeft een eigen iPad tot zijn beschikking en leert hiermee op een andere manier de wereld ontdekken en samen te werken met anderen. Prachtig dat dit in het collectief van Ambion gerealiseerd kon worden.” 
 
 

Gerelateerde pagina's: